Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот в м. Кромище, Ласкарево

ОБЩИНА САНДАНСКИ   Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, Решение №249/25.07.2012г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № СПЕ-171 / 24.09.2012г. на Кмета на община […]

Публичен търг за отдаване под наем на терени за продажба на произведения на изкуството

ОБЩИНА САНДАНСКИ   З А П О В Е Д № ОБС – 101   Гр.Сандански, 24.09.2012г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА., Решение №208/21.10.2010г., Решение №33/26.01..2012г., Решение№77/27.04.2011г. и Приложение №185/08-2 от Решение №185/21.11.2008г. на Общински съвет – Сандански, чл.22 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. […]

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем имот в с. Плоски

ОБЩИНА САНДАНСКИ   Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, решение №248/25.07.2012г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № СПЕ-164 / 19.09.2012г. на Кмета на община […]

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот в с. Джигурово

ОБЩИНА САНДАНСКИ   Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, решение №247/25.07.2012г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № СПЕ-163 / 19.09.2012г. на Кмета на община […]

Търг с тайно наддаване за сладкарница в с. Хърсово

ОБЩИНА САНДАНСКИ   З А П О В Е Д № ОБС – 99   Гр.Сандански, 14.09.2012г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Решение №166/30.05.2012г. , на Общински съвет – Сандански и Приложение №185/08-2 от Решение №185/21.11.2008г. на Общински съвет – Сандански , чл.14 , ал.2 и 7 от ЗОС , чл.20 , ал.1 […]

Публичен търг за отдаване под наем на терен №65 гр. Сандански пл.”Автогара”

ОБЩИНА САНДАНСКИ   З А П О В Е Д № ОБС – 98   Гр.Сандански, 14.09.2012г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Решение №210/28.06.2012г., Решение №77/27.04.2011г., Решение №208/21.10.2010г., Решение №234/18.11.2010г. и Приложение №185/08-2 от Решение №185/21.11.2008г. на Общински съвет – Сандански, чл.22 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско […]

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот в местността „Блатото”, с. Склаве

ОБЩИНА САНДАНСКИ     Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, решение №116/27.04.2011г. и решение №244/25.07.2012г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № СПЕ-155 / 11.09.2012г. […]

Търг с тайно наддаване за поземлен имот с идентификатор 65334.301.6355

ОБЩИНА САНДАНСКИ   Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество и решение №199/28.06.2012г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № СПЕ-156 / 11.09.2012г. на Кмета на […]

Търт с тайно наддаване за продажба на недвижим имот в местност „Мальовото”

ОБЩИНА САНДАНСКИ   Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество и решение №201/28.06.2012г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № СПЕ-157 / 11.09.2012г. на Кмета на […]

Публичен търг за отдаване под наем на терен №105 зад сградата на Плувен интернат

ОБЩИНА САНДАНСКИ   З А П О В Е Д № ОБС – 87   Гр.Сандански, 05.09.2012г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Решение №77/27.04.2011г., Решение №208/21.10.2010г., Решение №234/18.11.2010г. и Приложение №185/08-2 от Решение №185/21.11.2008г. на Общински съвет – Сандански, чл.22 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и […]

Публичен търг за продажба на недвижим имот №47754.501.49, Мелник

ОБЩИНА САНДАНСКИ   Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, решение №181/23.09.2010г., решение №48/24.03.2011г. и решение №198/28.06.2012г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № СПЕ-148 / […]

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терени №4, №5, №6 и №7, Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ   З А П О В Е Д   № ОБС – 80   Гр.Сандански, 20.08.2012г.     На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Решение №33/26.01.2012г., Решение №208/21.10.2010г., Решение №234/18.11.2010г., Решение №161/30.05.2012г. и Приложение №185/08-2 от Решение №185/21.11.2008г. на Общински съвет – Сандански, чл.22 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане […]

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен №3, град Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ   З А П О В Е Д   № ОБС – 78   Гр.Сандански, 10.08.2012г.     На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Решение №208/21.10.2010г., Решение №33/26.01.2012г. и Приложение №185/08-2 от Решение №185/21.11.2008г. на Общински съвет – Сандански, чл.22 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. […]