Публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот №000416

Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, решение №355/26.10.2012г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № СПЕ-290 / 27.11.2012г. на Кмета на община Сандански О Б […]

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот №000415

Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, решение №354/26.10.2012г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № СПЕ-289 / 27.11.2012г. на Кмета на община Сандански О Б […]

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот №000414

Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, решение №353/26.10.2012г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № СПЕ-288 / 27.11.2012г. на Кмета на община Сандански О Б […]

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот №018009

Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, решение №352/26.10.2012г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № СПЕ-287 / 27.11.2012г. на Кмета на община Сандански О Б […]

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот №029013

Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, решение №351/26.10.2012г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № СПЕ-286 / 27.11.2012г. на Кмета на община Сандански О Б […]

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот №028006

Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, решение №350/26.10.2012г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № СПЕ-285 / 27.11.2012г. на Кмета на община Сандански О Б […]

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот №066010

Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, решение №349/26.10.2012г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № СПЕ-284 / 27.11.2012г. на Кмета на община Сандански О Б […]

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот №066011

Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, решение №348/26.10.2012г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № СПЕ-283 / 27.11.2012г. на Кмета на община Сандански О Б […]

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот №034003

Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, решение №347/26.10.2012г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № СПЕ-282 / 27.11.2012г. на Кмета на община Сандански О Б […]

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот №055005

Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, решение №346/26.10.2012г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № СПЕ-281 / 27.11.2012г. на Кмета на община Сандански О Б […]

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот №055003

Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, решение №345/26.10.2012г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № СПЕ-280 / 27.11.2012г. на Кмета на община Сандански О Б […]

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот №000199

Община Сандански, на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, решение №344/26.10.20 12г. на Общински съвет – Сандански и Заповед № СПЕ-279 / 27.11.2012г. на Кмета на община Сандански ОБЯВЯВА […]

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, публична общинска собственост

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Решение №163/30.05.2012г. , на Общински съвет – Сандански и Приложение №185/08-2 от Решение №185/21.11.2008г. на Общински съвет – Сандански , чл.14 , ал.2 и 7 от ЗОС , чл.20 , ал.1 и 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 8, ал. 1 […]

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен №25

Община Сандански обявява провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен №25 за поставяне на ВТО – павилион с местонахождение,  зона, квадратура и начална петгодишна наемна цена без ДДС. Пълният текст на заповедта може да прочетете тук