Публична покана с предмет осъществяване на абонаментно сервизно обслужване и ремонт

  Публикувано

Във връзка с обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) – чл. 101а, ал. 2 от ЗОП чрез публична покана с предмет: „Осъществяване на абонаментно сервизно обслужване и ремонт / за 1 година/ на високотехнологична рентгенова медицинска апаратура на МБАЛ „Свети Врач” ЕООД”, с настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка.