ПУБЛИЧНА ПОКАНА за участие в обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект „Корекция на река Санданска Бистрица – Градски парк Сандански”

  Публикувано

ОБЩИНА САНДАНСКИ

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за участие в обществена поръчка с предмет:

„Упражняване на строителен надзор на обект „Корекция на река Санданска Бистрица – Градски парк Сандански” във връзка с изпълнението на проект „Корекция на река Санданска Бистрица – Градски парк Сандански”,

 

по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, по схема „Подкрепа за дребно мащабни мерки за предотвратяване на наводнения”…

 

Пълен къмплект документи, необходими за участие:

 

1. ОБРАЗЦИ ДОКУМЕНТИ

2. ПОКАНА

3. ПУБЛИЧНА ПОКАНА