Публична покана за участие в обществена поръчка с предмет: ”Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Сандански през зимен сезон 2013-2014 година”

  Публикувано