ПУБЛИЧНА ПОКАНА за участие в обществена поръчка с предмет “Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на Община Сандански”

  Публикувано

Публична покана

Документация към публична покана 

Разяснение по документацията стр. 1

Разяснение по документацията стр. 2