Обществена поръчка ОДЗ № 1 „Дора Габе“ гр. Сандански

  Публикувано

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на ОДЗ №1”Дора Габе”, гр.Сандански”

Публична покана за участие в обществена поръчка

Образци за участие в обществената поръчка