Обществена поръчка ЦДГ № 1 „Първи юни“ гр. Сандански

  Публикувано

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на ЦДГ” ПЪРВИ ЮНИ”, гр. Сандански

Покана за участие в обществената  поръчка

Образец за участие в обществената поръчка