Предоставяне на консултантска помощ и изготвяне на проекти… „Европейско териториално сътрудничество“, Гърция-България – 2007-2013 г.

  Публикувано

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:

 

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНСКА ПОМОЩ И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПРОГРАМА „ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2007-2013 Г.”

 

Документация

 

1. Заявление за участие – Изтегли ТУК!

2. Документация за участие – Изтегли ТУК!

3. Обявление за участие – Изтегли ТУК!