Предоставяне на консултантска помощ и изготвяне на проекти за кандидатстване на община Сандански по оперативни програми

  Публикувано

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА

 

1. Решение за откриване на процедурата …………………………………………

2. Решение на кмета на община Сандански ……………………………….

3. Обявление за обществена поръчка ………………………………………………..

4. Указание за участие …………………………………………………………………….

5. Техническо задание ………………………………………………………….

6. Методика за оценка ……………………………………………………………………………………….

7. ОБРАЗЦИ

Образец № 1 – Заявление за участие

Образец № 2 – Административни сведения

Образец № 3 – Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка

Образец № 4 – Декларация, че участникът се задължава да спазва условията на поръчката и да не разпространява данни, свързани с поръчката

 

Целият документ – ТУК!