Открита процедура с предмет “Доставка на хранителни продукти за ДДУИ – с. Петрово, общ. Сандански…

  Публикувано

Настоящата документация съдържа информация, която ще Ви даде възможност да се запознаете с предмета на поръчката, условията за участие, изискванията към Вас, да получите указания, които ще Ви помогнат да изготвите своите предложения съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

Правно основание за откриване на процедурата: чл.16, ал.8 от ЗОП.

Предмет на поръчката – “Доставка на хранителни продукти за ДДУИ – с. Петрово, общ.Сандански, Дневни детски ясли-Сандански, ДЦДМУИ – Сандански, ДЦВУ – Сандански, ДЦВУ – с.Ласкарево, общ. Сандански, Домашен социален патронаж – Сандански”

Вид на процедурата – открита процедура.

………

Изтеглете всички необходими документи:

1. Документация храна

2. Образци храна

3. Публично обявление

4. Публично решение