Открита процедура с предмет “Доставка на месо и месни произведения – позиции №1 и №2 за ДДУИ – с. Петрово, общ. Сандански, Дневни детски ясли-Сандански, ДЦДМУИ – Сандански, ДЦВУ – Сандански, ДЦВУ – с.Ласкарево, общ. Сандански, Домашен социален патронаж – Сандански”

  Публикувано