Обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на общински пътища ” Рехабилитация на общински пътища: BLG 1236 /І-1, Сандански-Кулата/ -Н.Делчево-Склаве-Ласкарево-Любовка, от км. 0+000 до км. 13+500; BLG 1180 /І-1, Сандански-Марикостиново/-Левуново-Н.Делчево-/І-1/ от км. 0+000 до км. 5+400

  Публикувано

Скица