Обществена поръчка с предмет “ „Подготовка и провеждане на възстановки във връзка с изпълнение на проект: Обогатяване на традиционен панаир в село Склаве с представяне на римски възстановки, свързани с местните легенди за тракиеца Спартак с цел валоризиране на местния фолклор и културно наследство за нуждите на туризма”

  Публикувано