Обществена поръчка с предмет: „“Организиране на събития: експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти, туристически форуми, конференции, работни срещи“

  Публикувано