Изграждане на 1 брой „Защитено жилище“ в УПИ XV, кв.4, с. Лешница и 1 брой „Център за настаняване от семеен тип“ в УПИ V, кв. 11, с. Вълково

  Публикувано

Община Сандански обяви отрита процедура с предмет: Изграждане на 1 брой „Защитено жилище“ в УПИ XV, кв.4, с. Лешница и 1 брой „Център за настаняване от семеен тип“ в УПИ V, кв. 11, с. Вълково.

 

В комплекта документи, необходим за участие в процедурата, които са достъпни за изтегляне в тази публикация, ще намерите:

 

1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. Изтегли ТУК!

2. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. Изтегли ТУК!

3. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Изтегли ТУК!

4. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА. Изтегли ТУК!

5. ПРИЛОЖЕНИЯ. Изтегли ТУК!

6. Описание на строително-монтажни работи – село Вълково. Изтегли ТУК!

7. Описание на строително-монтажни работи – село Лешница. Изтегли ТУК!