”Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Сандански през зимен сезон 2012–2013 година”

  Публикувано

Община Сандански възлага обществена поръчка, пчийто обект е зимното поддържане на общинските пътища, представляващо комплекс от дейности, насочени към осигуряване на проходимостта на общинските пътища при зимни условия и премахване или ограничаване на влиянието на снега или леда върху условията на движение.

 

Списък на документите, които са необходима за участване в процедурата за възлагане:

 

1. Образци

2. Списък на четвъртокласната пътна мрежа – 2012

3. Публична покана

4. Деловодна документация