Заявление за участие – Образец №1

  Публикувано

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

Заявяваме, че желаем да участваме в процедурата за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:

 

„Предоставяне на консултантска помощ и изготвяне на проект за кандидатстване по оперативни програми ” обособени в пет позиции, както следва:

 

Обособена позиция 1: Разработване на проектопредложение и Финансов анализ на разходите и ползите за нуждите на проект за кандидатстване на Община Сандански по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” год. по схема 3.1 „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”;

 

–––––––––––––-

 

Целият документ изтеглете ТУК!