Възлагане на обществена поръчка: „Предоставяне на консултанска помощ и изготвяне на проектти за за кандидатстване на община Сандански по оперативни програми

  Публикувано

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА

 

1. Решение за откриване на процедурата …………………………………………

2. Решение на кмета на община Сандански ……………………………….

3. Обявление за обществена поръчка ………………………………………………..

 

Целият документ изтеглете ТУК!