Възлагане на обществена поръчка „Археологически парк Сандански”

  Публикувано

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 

Пълно описание на обекта на поръчката: Реставрация, консервация и експониране на 3 броя културно-исторически паметници (подобекти), формиращи туристическа атракция „Археологически парк Сандански”, както следва:

 

–––––––––––––––––

 

Пълния текст на Документацията за участие изтеглете ТУК!

 

Други документи съпровождащи възлагането на обществената пръчка:

 

1. Обявление за обществен поръчка – деловодна информация

 

2. Решение – деловодна информация

3.Разяснение по тръжна документация за участие в обществената поръчка.