Публична покана за участие в обществена поръчка с предмет Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на ОДЗ №1”Дора Габе

  Публикувано

Във връзка с изпълнение на Заповед на Директора на ОДЗ №1”Дора Габе”, гр.Сандански и на основание чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП и Вътрешните правила за подготовка, организиране и провеждане на обществени поръчки  отправяме настоящата публична покана за представяне на оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на ОДЗ №1”Дора Габе”, гр.Сандански”.

Документи: