ОБЩИНСКА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ И ПОТРЕБНОСТИ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ЗА 2012 ГОДИНА

  Публикувано

Програмата тук: Общинска програма на мерките за насърчаване на творческите способности и потребности на деца с изявени дарби за 2012 г