Заседание на Общински съвет – Сандански 07.12.2012 г.

  Публикувано

Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет Сандански

На основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА и чл.55,ал.1,т.1 във връзка с чл.56.ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на ОбСъвет – Сандански и взаимодействието му с общинска администрация,

С В И К В А М

Общински съвет – Сандански на извънредно заседание на 07.12.2012г./петък / от 9.00 часа при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

Вх.№1225/04.12.2012г.- Писмо от Кмета на Община Сандански, относно предложение от „Актор АСД КЧТ” – Проект за временна организация и безопасност на движението за обект АМ ”Струма „LOT4 от км 423+800 до км 438+500, подобект: Схема на отбиване на движението от Път I-1 от км 426+100 до км 442+400 през гр. Петрич

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
АТ.СТОЯНОВ