Решения 26.04.2012 г.

  Публикувано

Р Е Ш Е Н И Е № 113

от 26 април 2012 г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 468/ 17.04.2012 г.- Заповед на Областния управител на област Благоевград № ОА-АК-204/ 12.04.2012 г. , относно върнато за ново преразглеждане на Решение № 76/ 29.03.32012 г. на Общински съвет-Сандански.

На основание : чл.45, ал.7 и ал.9 от ЗМСМА ,Общинският съвет

Р Е Ш И

Допълва Решение № 76/ 29.03.2012 г. на Общински съвет-Сандански , като включва в състава на Наблюдателната комисия и представител на затвора „ Бобов дол”, съгласно изискванията на чл. 170, ал.2 от ЗИНЗС .

 

Пълния текст на документа изтеглете ТУК!