Решение №327 от 20.10.2012 г.

  Публикувано

РЕШЕНИЕ № 327 от 20 октомври 2012 г.

 

ОТНОСНО: Приемане на обръщение към поколенията, които ще честват 200 години от Освобождението на Свети Врач.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Сандански

РЕШИ

Приема послание към поколението на град Сандански:

„Скъпи съграждани, днес, на 20 октомври, 2012 г. нашият град отбелязва 100 години от своето Освобождение. Един честит миг от времето, когато смисълът на живота е да вземеш решение да бъдеш свободен.

Ние, хората на днешния град, след много изпитания сме постигнали историческата сполука да живеем като един народ в една държава – България. Ние, гражданите, сме неговите основатели и наследници. Построихме един модерен град, в който живеем мирно, свободно и благополучно. Притежаваме богатството да живеем точно в този град на Бога, слънцето и светлината. Притежаваме привилегията да живеем в един цветущ град на духовно развитие и материално благоденствие.

Ние, днешните хора, мислим за настоящето, но и за бъдещето. Мислим за своите поколения. Направеното от нас с много труд, лишения и усилия трябва да бъде съхранено. Направеното от нас трябва да бъде обогатено. Ние Ви оставяме духовност и молитвени храмове, където човекът и неговата общност са съпричастни с останалия свят.

Оставяме Ви училища, където нашите деца се готвят за живота, свободата на личността и продължението на нашето дело. Ние Ви оставяме семейство, където в радост и усилия се формират бъдещите граждани на този свят. Ние Ви оставяме държава, която за 1300 години постигна световно признание. Ние Ви оставяме и огънят на нашите родолюбиви сърца, без които бъдещето ни ще бъде лишено от национална идентичност.

Ние Ви казваме: ”Живейте в мир и уважавайте човека!”
„Не оставяте съгражданина си беден, особено духовно беден.”
„Нека нравствеността и благородството да ви водят към успеха.”
„Бъдете успешни граждани на един отворен свят, в който достойно място да заема и нашия град.”
Мислейки за бъдещето да кажем:”ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ!”

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/АТ.СТОЯНОВ