Решение № 60/ 28.01.2016 г.,относно приемане на Бюджет на община Сандански за 2016 г., Приложения

  Публикувано

Решението може да бъде изтеглено: ТУК

План за финансиране на капиталовите разходи през 2016, Справка за средните месечни брутни работни заплати и разшифровка на капиталовите разходи може да изтеглите ТУК