РЕШЕНИЕ № 325 от 20.10.2012г.

  Публикувано

РЕШЕНИЕ № 325

от 20 октомври 2012 г.

 

ОТНОСНО: Учредяване на награда на името на ген.Тодоров – за принос в развитието на град Сандански.

 

На основание: чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.15, т.4 от Наредбата за символите, празниците, почетните звания, почетните знаци и награди на град Сандански, Общински съвет

 

РЕШИ

 

1. Учредява награда на името на ген.Тодоров за принос в развитието на град Сандански.

2. Приема критерии за номиниране на наградата както следва:

– да има принос за развитието на град Сандански или населено място в община Сандански;

– да има значителен, обединяващ обществото потенциал;

– да се отличава със сърцатост (професионална, гражданска);

– да е извършил доблестна гражданска постъпка;

– да е личност с новаторска творческа дейност и чрез нея да популяризира община Сандански;

– цялостната дейност на номинирания човек (организация) на не противоречи на общия дух на наградата.

3. Общинският съвет си запазва правото да сваля номинации дори и след като първоначално са допуснати, ако постъпи информация, че дейността на номинираните е в противоречие с духа на наградата.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/АТ.СТОЯНОВ/