Протокол № 8/28.06.2012 г.

  Публикувано

ПРОТОКОЛ № 8

 

Днес, 28.06.2012г. в Залата на съветника, в сградата на Общинска администрация, Общински съвет – Сандански проведе редовно заседание.

 

На същото от 29 общински съветници, присъстваха 28.

 

Заседанието бе открито в 09.00 часа от Атанас Стоянов – Председател на Общински съвет .

 

Председателят на заседанието предложи следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :

 

1.Питания.

2.Вх.№ 682/13.06.2012 г- заповед № ОА-АК-281/13.06.2012 г. на Областния управител на област Благоевград, относно Решение № 162/ 30.05.2012 г.на Общински съвет-Сандански.

 

–––––

 

Пълния текст на протокола изтеглете ТУК!