Протокол № 6/ 26.04. 2012 г.

  Публикувано

ПРОТОКОЛ № 6

 

Днес, 26.04.2012г. в залата на съветника в сградата на общинска администрация, Общински съвет – Сандански проведе редовно заседание.

 

На същото от 29 общински съветници, присъстваха 28.

 

Заседанието бе открито в 09.00 часа от Атанас Стоянов – Председател на Общински съвет .

 

Председателят на заседанието предложи следния

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :

 

1. Питания.

 

2. Вх.№ 468/17.04.2012г. – Заповед № ОА-АК-204/12.04.2012г. на Областния управител относно върнато решение № 76/29.03.2012г. за ново обсъждане.

 

3. Вх. № 457/12.04.2012г. – Предложение от Андон Тотев- Кмет на община Сандански относно приемане на план за развитие на социалните услуги за 2012г.

 

4. Вх. № 478/20/04.2012г. – Предложение от Андон Тотев- Кмет на община Сандански относно приемане на план за развитие на социалните услуги за 2013г.

 

Пълния текст на протокола изтеглете ТУК!