ПРОТОКОЛ № 3/ 3.03.2012 г.

  Публикувано

ПРОТОКОЛ № 3

 

Днес, 02.03.2012г. в залата на съветника в сградата на общинска администрация, Общински съвет – Сандански проведе извънредно заседание.

На същото от 29 общински съветници, присъстваха 28.

Заседанието бе открито в 09.00 часа от Атанас Стоянов – Председател на Общински съвет .

Председателят на заседанието предложи следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :

 

1. Вх.№ 229/24.02.2012 г.- Предложение от група общински съветници , относно разглеждане на извънредно заседание изпълнението на решение № 22/29.12.2011г. на Общински съвет- Сандански за ползване на Градския стадион и изкуственото игрище – публична общинска собственост.

2. Вх.№ 229/24.02.2012 г.- предложение от група общински съветници , относно разглеждане на извънредно заседание финансирането на спортните клубове.

 

Пълния текст на протокола изтеглете ТУК!