ПРОТОКОЛ № 3/ 14.12.2011 г.

  Публикувано

ПРОТОКОЛ № 3

 

Днес, 14.12.2011 г. в залата на съветника в сградата на общинска администрация, общински съвет – Сандански проведе редовно заседание.

 

На същото от 29 общински съветници, присъстваха 28 .

 

Заседанието бе открито в 09.00 часа от господин Атанас Стоянов – председател на общински съвет .

 

Председателят на заседанието предложи следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :

 

1.Полагане на клетва от новоизбран общински съветник

2.Вх.№821/05.12.2011г. – Заповед №ОА-АК- 710 ОТ 01.12.2011г. на Областния Управител, относно оспорване на решение №4 от Протокол №2 от проведеното редовно заседание на 17.11.2011г.

 

Пълния текст на протокола изтеглете ТУК!