Протокол № 2/ 17.11.2011 г.

  Публикувано

Днес, 17.11.2011 г. в залата на съветника в сградата на общинска администрация, общински съвет – Сандански проведе редовно заседание.

На същото от 29 общински съветници, присъстваха 29 .

Заседанието бе открито в 09.00 часа от господин Атанас Стоянов – председател на общински съвет .

Председателят на заседанието предложи следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :

 

1. Полагане на клетва от новоизбраните общински съветници, неприсъствали на първото заседание, проведено на 04.11.2011г.

2. Избор на заместник –председател на Общински съвет – Сандански

3. Структуриране и определяне на състава на Постоянните комисии към Общински съвет – Сандански

4. Избор на Временна комисия по изготвяне на промени в Правилника за организация и дейност на Общински съвет – Сандански и взаимодействието му с общинска администрация през мандат 2011 -2015г.

 

 

Пълният текст на протокола изтеглете ТУК!