ПРОТОКОЛ № 1/ 4.11.2011 г.

  Публикувано

ПРОТОКОЛ № 1

 

Днес, 04.11.2011 г. в залата на съветника в сградата на общинска администрация, Общински съвет – Сандански проведе първото за мандат 2011-2015 заседание.

 

На същото присъстваха 28 от 29 –те новоизбрани общински съветници, г-н Кастадин Хаджигаев – областен управител, г-н Георги Баханов – заместник областен управител, г-н Тимчев и г-н Бабалев – заместник кметове на община Сандански, представители на общинска администрация и граждани на общината.

От заседанието отсъства Таня Цветкова Илиева – Стоянова.

Заседанието бе открито в 11:30 ч. от господин Костадин Хаджигаев – областен управител на област Благоевград при следния

 

ДНЕВЕН РЕД :

 

1. Откриване на заседанието от Областния управител на област Благоевград

 

……………………………

 

Пълният текст на протокола изтеглете ТУК!