Предложение от Атанас Петров Атанасов за промяна и допълване на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сандански

  Публикувано

001

2