Предложение за отмяна на чл.37, т.34 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на община Сандански

  Публикувано

Предложението – изтеглете като кликнете върху него.