Предложение за изменение на Наредбата за опазване на обществения ред, обществената чистота, и спокойствието на гражданите

  Публикувано

 

СТР.1

СТР. 2