Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост в търговските дружества с общинско участие

  Публикувано

Предложението от група общински съветници може да бъде изтеглено ТУК