Предложение за допълване на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Сандански през 2016 г.

  Публикувано

Предложението може да бъде изтеглено ТУК