Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Сандански

  Публикувано

П Р А В И Л Н И К

за организацията и дейността на Общински съвет- Сандански, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация може да изтеглите ТУК