Публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Сандански за 2014 г.

  Публикувано

CCI24082015