Такса за битови отпадъци по населени места

  Публикувано
    Такса БО в промили
Населено място сметосъбиране депониране почистване на територии Общо
ЗА ЖИЛИЩНИ ИМОТИ
1 гр. Сандански 0,37 0,62 0,91 1,90
2 гр. Мелник 2,79 0,47 0,54 3,80
3 с. Дамяница 4,25 0,85   5,10
4 с. Вълково 8,52 1,82   10,34
5 c. Поленица 1,46 0,44   1,90
6 с. Ново Делчево 3,76 0.9S   4,75
7 с. Лешница 2,75 1,46   4,21
8 с. Струма 12,93 2,62   15,56
9 с. Лебница 9,49 1,08   10,57
10 с. Джигурово 4,39 0,79   5,18
11 с. Склаве 4,49 0,86   5,35
12 с. Левуново 3,81 0,82   4,63
13 с. Плоски 1,96 1,19   3,15
14 с. Лиляново 1,93 0,53   2,46
15 с. Ладарево 32,17 8,63   40,80
16 с. Ласкарево 4,34 0,81   5,15
17 с. Спатово 7,70 2,77   10,47
18 с. Хотово 5,20 1,41   6,61
19 с. Лозеница 6,97 2,12   9,09
20 с. Виногради 7,87 0,71   8,58
21 с. Кърналово 18,75 2,06   20,81
22 с. Рожен 7,19 2,32   9,51
23 с. Хърсово 5,90 1,47   7,37
24 с. Дебрене 3,89 0,79   4,68
25 с. Катунци 3,84 0,92:   4,76
26 с. Петрово 5,97 1,27   7,24
27 с. Яново 8,76 1,46   10,25
28 с. Калиманци 6,37 0,87   7,24
29 с. Горно Спанчево 13,49 1,33   14,82
30 с. Враня 5,39 1,69   7,08
31 с. Хово Ходжово 10,23 0,73   10,96
32 с. Зорница 1,81 0,09   1,90
33 с. Пирин 4,08 0,45   4,53
34 с. Голешово 15,51 1,49   17,00
35 м. „Попина Лъка“ 1,93 0,53   2,46
    Такса БО в промили
Населено място сметосъбиране депониране почистване на територии Общо
ЗА НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ
1 За всички населени места 2,26 0,64 0,66 3,92