Питане от Кирил Андонов Котев-общински съветник

  Публикувано

Г-н Кмете,

Сигнализирам Ви за търговци на селскостопанска продукция, които извършват нерегламентирана търговска дейност на територията на общината. Тези търговци са от други общини, продават стоката за 15-30 мин. от бусовете в пиковите часове като застават на възлови места в града. Същите не плащат никакви такси и данъци в Община Сандански.

Какви мареки смята да предприеме общината, с цел да защити местните търговци от нелоялната конкуренция, а и да си защити правата като община, която има право да събира такси за извършването на търговска дейност на територията и.

Общински съветник: Кирил Котев