Питане от Георги Руменов Трайков- общински съветник

  Публикувано

Уважаеми  г-н Тотев,

На първо място искам да поздравя Вас и Общинска администрация по случай настъпването на 2014 г.-нека новата година ви донесе много здраве, късмет и успехи!

Искам да Ви уведомя, че вече повече от три месеца не сте ми предоставили Вашите отговори/коментари по преписката с последен входящ номер  723/11.10.2013 г. на Общински съвет – гр.Сандански. В тази връзка моля своевременно да вземете отношение по поставените проблеми (по питанията с последния входящ номер на Общински съвет – гр.Сандански – 723/11.10.2013 г.), като в допълнение отговорите и на следните въпроси:

1. По т.1 от питанията, респективно отговорите:

Да считам ли липсата на отговор като съгласие от Ваша страна, че водопроводът за минерална вода до  Градски плаж – гр. Сандански, е прокаран незаконосъобразно? Ако отговорът е положителен, моля да ме информирате за стъпките, които ще предприеме Общинска администрация в този смисъл.

2. По т.2 от питанията, респективно отговорите:

Тук мога да благодаря на Общинска администрация, че след половингодишна комуникация по този проблем достигнахте до правилния извод. В тази връзка, моля да ми предоставите копие от предписанието до наемателя на Градски плаж – гр. Сандански (което би следвало вече да сте връчили).

3. По т.3 от питанията, респективно отговорите:

Отново липсата на отговор ме учудва при положение, че имате сновище за предприемане на действия по чл.225 а от ЗУТ (още от юни 2013 г.)

4. По т.4 от питанията, респективно отговорите:

По тази точка все още нямам задоволителен отговор (по-точно никакъв от над половин година). В действителност се чудя дали (не) умишлено се изчаква да изтече гаранционния срок на извършените СМР.

 

С уважение: Георги Трайков-общински съветник