Съобщение – поливен сезон 2016

  Публикувано

Лого

Община Сандански

––––––––––––––––––––––––––––

Във връзка с нормалното протичане на поливен сезон 2016 г. община Сандански, Министерството на земеделието и храните и „Напоителни системи“ ЕАД клон Струма – Места, Ви съобщаваме следното:

Цената на 1 дка полята площ за една поливка е:

  • Гравитачно – 23,04 лв./дка с ДДС за една поливка;
  • Помпено – 42,24 лв./дка с ДДС – I стъпало за една поливка;

По непочистени вътрешни канали /вади/ вода няма да се подава.    

 Водоползвателите да предприемат спешно мерки за почистване на същите. 

 

/Община Сандански/