Съобщение на обл. управител за одобрен План на новообразуваните имоти и регистъра към него

  Публикувано

001