Съобщение на заповед №14/19.04.2013 год. за оттегляне на Разрешение за строеж №30/10.04.2013 год.

  Публикувано

Съобщението може да изтеглите  ТУК