Съобщение за провеждане на „Ден на отворени врати“

  Публикувано

Община Сандански уведомява, че ще се проведе „Ден на отворените врати” за информиране на населението на общината относно възможностите за усвояване на средства от Европейския съюз.

         Информационният ден ще се състои на 18.10.2013 г. /петък/ от 10.00 ч. до 16.30 ч. в Конферентната зала в офиса на МИГ Сандански, гр. Сандански