Съобщение за постъпило искане за одобряване на ПУП в м. „Чинар куши“, гр. Сандански

  Публикувано

001