Съобщение за постъпило искане за одобряване на ПУП в м. “ Клюнко“, с. Спатово, община Сандански

  Публикувано

001