Съобщение за постъпило искане за одобряване на ПУП м. „Соколовец“, гр. Сандански

  Публикувано

001